Khóa học TOEIC B (MỤC TIÊU 650-750+)

Khóa học TOEIC B (MỤC TIÊU 650-750+)

Giới thiệu khóa học TOEIC B (Mục tiêu 650-750):

Khóa học TOEIC B được thiết kế dành cho đối tượng học viên đã nắm khá vững kiến thức cơ bản, khả năng nghe khá tốt và mong muốn chinh phục TOEIC ở mục tiêu cao nhất.

1. ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO: Tối thiểu 500/990 điểm. Thi thử hoặc có điểm chính thức từ IIG Việt Nam không quá 4 tháng.

Lệ phí thi thử (nếu có): 50.000 - Hoàn trả khi bạn đăng ký khóa học. 

Thời gian thi thử: 9:00 AM thứ 3, Chủ  nhật và 2:30 PM thứ 5 hàng tuần.
 

2. MỤC TIÊU ĐẦU RA: 650-750 điểm (Hoặc CAM KẾT tăng ít nhất 150 - 200 điểm so với điểm đầu vào). 

Rất nhiều học viên lớp TOEIC B thi đạt trên 850 điểm tại IIG Việt Nam. 
  • Start: 01 January, 2017
  • Course Duration: 3 Month
  • Total Credits: 150
  • Seats Available: 200
  • Total Classes : 100
  • Lecturer: 03
  • Class: Sunday - Monday
  • Class Time: 10 am - 11.00 am
Điểm đánh giá: