Kế toán tài chính

Kế toán tài chính

Đôi nét về ngành Kế toán tài chính

Chương trình đào tạo đại học từ xa ngành Kế toán áp dụng công nghệ đào tạo đại học trực tuyến (E-learning) tiên tiến trên thế giới. Chương trình có sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết với nghề nghiệp đến từ các trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khung chương trình đào tạo đại học từ xa:

- Khung chương trình được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam (VAS)

- Được cập nhật kiến thức kế toán hiện đại, chuẩn mực kế toán quốc tế và trên cơ sở chương trình chủa các trường đại học Mỹ, Anh, Singapre.

Lợi thế của chương trình đào tạo đại học từ xa ngành Kế toán 

- Áp dụng công nghệ đào tạo đại học trực tuyến (E-learning) tiên tiến trên thế giới

- Được học hỏi kinh nghiệm thực tế của các kế toán trưởng, chuyên gia kiểm toán, giám đốc tài chính, đến từ các tổ chức, doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài nước (Hiệp hội kế toán – Kiểm toán Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Chứng khoán An Bình, Bộ Công thương,...).

- Được trang bị những kỹ năng cần thiết: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý trong môi trường doanh nghiệp, kỹ năng tin học và tiếng Anh chuyên ngành đáp ứng nhu cầu công việc.

Điểm đánh giá: