Tiếng Việt thực hành

Tiếng Việt thực hành

Rèn luyện kĩ năng chính tả Tiếng Việt, kĩ năng dùng từ,kĩ năng đặt câu, kĩ năng viết đoạn văn, viết văn bản theo các thể loại khác nhau...

  • Start: 01 January, 2017
  • Course Duration: 3 Month
  • Total Credits: 150
  • Seats Available: 200
  • Total Classes : 100
  • Lecturer: 03
  • Class: Sunday - Monday
  • Class Time: 10 am - 11.00 am

Các bài học trong khóa học này

Điểm đánh giá: