Hóa học 12

Hóa học 12

Hóa học 12 tiếp nối chương trình hóa học 11, xây dựng hoàn thiện phần Hóa học hữu cơ nhóm chức. Trong chương trình, học sinh sẽ tìm hiểu thêm hai nhóm chức: este (−COO-) và amin (−NH2, -NH-…). Ngoài ra, học sinh còn được giới thiệu về các hợp chất khác, đó là sự kết hợp các nhóm chức đã học, tạo thành hợp chất tạp chức gồm các aminoaxit, cacbohiđrat. Nhiều phân tử hữu cơ có thể liên kết với nhau tạo thành các hợp chất cao phân tử (polime). Các polime này tồn tại rất nhiều trong cuộc sống con người.

Kết thúc hóa hữu cơ, học sinh sẽ được nghiên cứu về kim loại, các nguyên tố trong từng nhóm và hợp chất của chúng. Dãy điện hóa là phần quan trọng khi tìm hiểu về kim loại. Học tốt chương trình Hóa học 12, học sinh có thể vận dụng đượcnhững kiến thức cơ bản về các chất và hợp chất vô cơ; các định luật và thuyết cơ bản vào việc giải các bài tập liên quan.

  • Start: 01 January, 2017
  • Course Duration: 3 Month
  • Total Credits: 150
  • Seats Available: 200
  • Total Classes : 100
  • Lecturer: 03
  • Class: Sunday - Monday
  • Class Time: 10 am - 11.00 am
Điểm đánh giá: