Danh sách khóa học

Showing 13 - 18 of 18 results

courses

Hóa học 10

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Hóa học 11

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Hóa học 12

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

KHÓA LUYỆN THI T...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

KHÓA LUYỆN THI T...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Dược 1

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Hóa học 10

Hóa học nghiên cứu về tính chất của các nguyên tố và hợp chất, về các biến đổi có thể có từ một chất này sang một chất khác, tiên đoán trước tính chất của những hợp chất chưa biết đến cho tới nay, cung c...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Hóa học 11

Hóa học được chia ra theo loại chất nghiên cứu mà quan trọng nhất là cách chia truyền thống ra làm Hóa hữu cơ (Hóa học nghiên cứu về những hợp chất của cacbon) và Hóa vô cơ (Hóa học của những nguyên tố v&...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Hóa học 12

Hóa học 12 tiếp nối chương trình hóa học 11, xây dựng hoàn thiện phần Hóa học hữu cơ nhóm chức. Trong chương trình, học sinh sẽ tìm hiểu thêm hai nhóm chức: este (−COO-) và amin (−NH2, -NH-…). Ngo&...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

KHÓA LUYỆN THI TOEIC 350+

Khóa luyện thi TOEIC 350  (TOEIC Starter) được thiết kế đặc biệt dành riêng cho học viên có trình độ tiếng Anh ở mức cơ bản hoặc mới bắt đầu học nhưng lại có mục tiêu TOEIC trong thời gian ngắn. Khóa học TOEIC Starter giúp học...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

KHÓA LUYỆN THI TOEIC 450+

Khóa luyện thi TOEIC 450  được thiết kế nhằm đáp ứng nguyện vọng của sinh viên và các đối tượng khác có yêu cầu trình độ TOEIC 450 trở lên. Mục tiêu lớp luyện thi TOEIC450 là phát triển khả n...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Dược 1

Dược 1

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400