Danh sách khóa học

Showing 1 - 3 of 3 results

courses

Vật lý 10

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Vật lý 11

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Vật lý 12

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Vật lý 10

Môn Vật lý trong trường trung học phổ thông là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào sự nghiên cứu vật chất và chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liê...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Vật lý 11

Vật lý là một trong những ngành hàn lâm sớm nhất, và có lẽ là sớm nhất khi tính chung với thiên văn học. Trong hai thiên niên kỷ vừa qua, vật lý là một phần của triết học tự nhiên cùng với h&...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Vật lý 12

Vật lý học cũng có những đóng góp quan trọng qua sự tiến bộ các công nghệ mới đạt được do những phát kiến lý thuyết trong vật lý. Ví dụ, sự tiến bộ trong hiểu biết về điện từ học hoặc vật lý hạt nhân đã trực t...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400