Hé lộ 5 bí kíp “ĐỘC” giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

research
  • 30/3
  • 2017

Hé lộ 5 bí kíp “ĐỘC” giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Cung cấp cho bạn những kiến thức, phương pháp để làm sao giải nhanh các bài trắc nghiệm môn Hóa với ví dụ đính kèm giúp bạn hoàn thiện kỹ năng giải các dạng toán và tự tin đối đầu với kỳ thi THPT quốc gia 2017 sắp tới.

Hãy bắt đầu bằng những phương pháp và kết thúc là những đáp án của các bài tập nhé. Không nên xem cách giải trước khi giải mà hãy đối chiếu sau khi giải xong. Như vậy sẽ giúp các bạn nhớ lâu hơn và không bị rối khi bước vào phòng thi nếu gặp đúng những bài tập dạng này. Cùng bắt đầu với phương pháp giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa mới nhất nào.

1. Phương pháp bảo toàn khối lượng

– Nguyên tắc:

Ví dụ : Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:

        A. 101,68 gam    B. 88,20 gam      C. 101,48 gam    D. 97,80 gam
 
2. Phương pháp bảo toàn mol nguyên tố
 
– Nguyên tắc:
     Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố trước và sau phản ứng luôn bằng nhau.
     Tính số mol nguyên tử của một nguyên tố :
      nnguyên tử A = x.nx = (số nguyên tử A trong X).số mol X
      ví dụ : nO = 4.nH2SO4
 
Ví dụ : Cho 1,48 g hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4loãng, ta thu được 0,784 lít khí H2 (đktc). Khi cô cạn dung dịch khối lượng muối khan thu được là:
 A. 4,84 g          B. 5,65 g         C. 5,56 g          D. 4,56 g
920x100-2ngay
3. Phương pháp tăng hoặc giảm khối lượng
 
– Nguyên tắc
 Khi chuyển từ chất X (thường tính cho 1 mol) thành chất Y (không nhất thiết trực tiếp, có thể bỏ qua nhiều giai đoạn trung gian), khối lượng tăng hay giảm bao nhiêu gam. Dựa vào khối lượng thay đổi đó ta tính được số mol các chất cần thiết hoặc ngược lại.
   Ghi nhớ: Trường hợp kim loại A đẩy kim loại B trong dung dịch muối thành kim loại B tự do. Ta có:
 
         Khối lượng A tăng = mB bám vào – mA tan ra
         Khối lượng A giảm = mA tan ra – mB bám vào
 
Ví dụ : Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch A và khí B. Cô cạn dung dịch A thì được 5,71 gam muối khan. Thể tích khí B (đo ở đktc) là :
      A. 0,224 lít       B. 0,448 lít       C. 0,112 lít      D. 0,336 lít
Hướng dẫn:
 
 
4. Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình
– Nguyên tắc:
Đây là phương pháp khá hay, cho phép giải nhanh chóng và đơn giản nhiều loại bài toán hoá học, đặc biệt là hỗn hợp các chất bằng cách có thể coi hỗn hợp nhiều chất là một chất (giá trị trung bình).
Ghi nhớ: Cần nắm các công thức cơ bản của phương pháp.
Phân tử khối trung bình hoặc nguyên tử khối trung bình (kí hiệu M) là khối lượng của 1 mol hỗn hợp. Nói cách khác, M chính là khối lượng mol trung bình của hỗn hợp, được tính theo công thức:
– Ví dụ minh họa:
 

 

Comments

Greg Christman

Excellent course!

Rimply dummy text of the printinwhen an unknown printer took eype and scramb relofeletogimply dummy and typesetting industry.