Danh sách giáo viên

team

Đinh Đức Hiền

Political Science

  • 01634019352
  • giaovien04@jdisoft.com

Giới thiệu

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Tỉ mỉ, logic, luôn gắn lý thuyết với thực tiễn, luôn tạo không khí vui vẻ trong các bài giảng, truyền cảm hứng khi giảng dạy là mấu chốt của một bài giảng thành công. Hai công trình khoa học được công bố trên tạp chí khoa học tại Anh, Hai công bố khoa học tại hội nghị khoa học tại Mỹ, Pháp. Đã và đang tham gia 10 công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước.

Bằng cấp

Kinh nghiệm

  • Giáo viên Sinh học

Liên hệ ngay