Danh sách giáo viên

team

Nguyễn Thị Thương

Political Science

  • 01634019352
  • giaovien07@jdisoft.com

Giới thiệu

Nơi công tác:

Hệ thống giáo dục HOCMAI

Thành phố:

 

Môn dạy:

Tiếng Anh

Học vị:

Cử nhân

Quá trình công tác:

Hiện đang công tác tại Trung tâm Hocmai.vn Online.

 

Bằng cấp

Kinh nghiệm

  • Giáo viên Tiếng Anh

Liên hệ ngay