Danh sách giáo viên

team

Nguyễn Thị Phương

Political Science

  • 01634019352
  • nguyenthiphuong@jdisoft.com

Giới thiệu

Phong cách giảng dạy:

  • Tạo môi trường để học sinh tham gia vào bài giảng, từ đó khơi dậy sự hứng khởi và sáng tạo của học sinh.
  • Phong cách giảng dạy thân thiện, gần gũi cùng giọng nói truyền cảm giúp học sinh nhanh chóng nắm vững các nội dung cốt lõi cũng như phương pháp làm từng dạng bài.

 

Bằng cấp

Kinh nghiệm

  • Giáo viên Tiếng Việt

Liên hệ ngay