Danh sách giáo viên

team

Hoàng Kim Nhung

Political Science

  • 01634019352
  • hoangkimnhung

Giới thiệu

Cô luôn hệ thống hóa kiến thức làm cơ sở để hướng dẫn học sinh vận dụng làm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Bằng cấp

Kinh nghiệm

  • Giáo viên Ngữ Văn

Liên hệ ngay