Danh sách giáo viên

team

Nguyễn Thị Huệ

Political Science

  • 01634019352
  • nguyenthuhue@jdisoft.com

Giới thiệu

Phong cách giảng dạy:

- Hướng dẫn phân tích đề bài, lựa chọn phương pháp giải, kích thích sáng tạo và năng lực tư duy của học sinh.

- Luôn nhắc lại và bổ sung các kiến thức cần nhớ trong quá trình giải toán.

Bằng cấp

Kinh nghiệm

  • Giáo viên Ngữ Văn

Liên hệ ngay