Danh sách giáo viên

team

Trịnh Thị Thúy

Political Science

  • 01634019352
  • TRINHTHITHUY@jdisoft.com

Giới thiệu

Phong cách giảng dạy:  

- Luôn định hướng học sinh biết tự đặt câu hỏi cho từng bài toán và tìm cách trả lời nó. 

- Hướng dẫn tỉ mỉ cách tiếp cận đề bài, phân tích đề bài và lời giải thế nào hợp lí.

- Khi gặp một bài toán, điều đầu tiên là phải biết cách nháp. Biết nháp là biết tư duy. Biết tư duy là chìa khóa giải quyết mọi bài toán. 

Câu nói yêu thích: "Trên mặt đất vốn không có đường, người ta đi lại mãi mà thành đường thôi."

 

Bằng cấp

Kinh nghiệm

  • Giáo viên Toán
  • Giáo viên Toán

Liên hệ ngay